Finansinės ataskaitos


2017 m. I ketvirčio finansinė ataskaita


2017 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita


2016 m. finansinė ataskaita


2015 m. IV ketvirčio finansinė ataskaita


2015 m. III ketvirčio biudžetinės ataskaitos II dalis


2015 m. III ketvirčio biudžetinės ataskaitos I dalis


2015 m. III ketvirčio finansinė ataskaita


2015 m. II ketvirčio finansinė ataskaita


2015 m. I ketvirčio finansinė ataskaita


2014 m. finansinė ataskaita


2013 m. finansinė ataskaita


2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas